FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

smjer:
ak.god:
2019/2020
semestar:
2. semestar

2019/2020

5ECTSa

Stručni

PITUP Zabok v1.2

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
2. semestar
1. nastavna godina

Programiranje npp:46650

Engleski naziv

Programming

Katedra

Katedra za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti

Cilj kolegija

Cilj predmeta

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
30sati

Sadržaj predavanja

 • Osnovni pojmovi u programiranju.
  Računalni programi. Klasifikacija viših programskih jezika. Povijest viših programskih jezika. Prevodioci i interpreteri. Strukturno programiranje. Algoritmi i strukture podataka. Pseudokod. Značajke vizualnog programiranja. Prozori. Događaji u programu. Programiranje pogonjeno događajima.
 • Jednostavni Visual Basic program.
  Upoznavanje s alatom i načinom rada. Glavni prozor programa. Elementi programskog prozora. Gumb. Naredba za ispisivanje u prozor poruke. Program 1: ispisivanje teksta na zaslon. Polja za unos. Imenovanje. Program 2: Zbrajanje dvaju cijelih brojeva.
 • Varijable i brojčani tipovi podataka u programskom jeziku Visual Basic.
  Značenje varijabli u računalnom programu. Tipovi podataka u programskom jeziku. Cjelobrojni podaci. Naredbe za učitavanje podataka s tipkovnice. Program 3: učitavanje i ispisivanje varijable. Podaci s pomičnim zarezom. Funkcije round i int. Program 4: konverzija između cjelobrojnih podataka i podataka s pomičnim zarezom.
 • Aritmetika
  Aritmetičke operacije i operatori. redoslijed izvođenja aritmetičkih operacija. Aritmetički izrazi. Program 5: izračunavanje površine trokuta. Program 6: izračunavanje korijena kvadratne jednadžbe.
 • Selekcije
  Logički tip podataka. Operatori uspoređivanja. Jednostavni logički izrazi. Logički operatori. Složeni logički izrazi. Selekcije. Selekcija tipa If-Then. Program 7: provjera djeljivosti zadanog broja s jednim brojem. Program 7.a: provjera djeljivosti zadanog broja s dva broja. Selekcije tipa If-Then-Else i If-Then-Else-If. Program 8: upis ukupnog broja bodova studenta na kolegiju Programiranje i ispis prolaz/pad. Program 9: upis ukupnog broja bodova i ispis ocjene.
 • Iteracije
  Iteracija tipa For-To-Next. Program 10: ispisivanje prvih n prirodnih brojeva. Klauzula Step. Program 10.a: ispisivanje prvih n parnih brojeva. Program 10.b: ipisivanje prvih n prirodnih brojeva obrnutim redoslijedom. Iteracija tipa While. Program 11: pronalaženje najveće zajedničke mjere dvaju prirodnih brojeva. Varijacija Do While-Loop iteracije tipa While. Iteracija tipa Do Until-Loop. Naredba Exit. Program 12: unošenje brojeva sve do unosa nule (0). Ugnježđene iteracije. Program 13: program za ispis prvih n prostih brojeva.
 • Znakovni i datumski tipovi podataka.
  Definicija znakovnih podataka. Operacije nad znakovnim podacima. Funkcije za rad s znakovnim nizovima. Program 14: upis imena i prezimena te njihovo razdvajanje u dvije varijable. Konverzija između znakovnih i brojčanih podataka. Program 15: program koji za zadani broj ispisuje znak kojem je zadani broj ASCII kod. Datumski tip podataka. Funkcije za rad s datumima. Program 16: program koji na temelju zadanog datuma rođenja izračunava starost u godinama, mjesecima i danima.
 • Polja
  Definicija polja. Način deklariranja polja. Pristup elementima polja. Program 17: traženje minimalnog i maksimalnog elementa polja. Program 18: linearno pretraživanje polja. Višedimenzionalna polja. Program: Zbrajanje i množenje matrica.
 • Potprogrami
  Funkcije i procedure. Pozivanje potprograma. Povratna vrijednost i povratak iz potprograma. Generiranje slučajnih brojeva. Program 17: igra s kockama.
 • Sortiranje i pretraživanje polja
  Jednostavno sortiranje zamjenom. Program 18: sortiranje zamjenom. Sortiranje umetanjem. Program 19: sortiranje umetanjem. Mjehuričasto sortiranje. Program 20: mjehuričasto sortiranje.
 • Izrada cjelovitog projekta
  Projekt 1: Upisati studente i njihove ocjene na vježbama i predavanjima. Za svakog studenta izračunati prosječnu ocjenu i krajnju ocjenu. Izraditi statistiku prolaznosti i ocjena iz kolegija. Otvaranje novih prozora. ListBox. Grafički elementi prozora. Korištenje grafičkih prikaza za prikazivanje vrijednosti polja.

Osnovna literatura

 • Prince, A. Beggining with visual Basic.Net. Murach, 2002.
 • Lipljin, N. Programiranje 1. TIVA-FOI, 2000.

Dopunska literatura

 • Sebesta, R.W. Concepts of Programming languages. 6th ed. Addison-Wesley, 2002.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Konecki Mladen Laboratorijske vježbe 3 5 2
Lovrenčić Alen Predavanje 3 5 1
redovni rok
Datum: 24.08.2020.
Opis: u 18:00 Varaždin (Online) i Zabok (Online)
Prijava do: 21.08.2020. 23:59
Odjava do: 23.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 11.09.2020.
Opis: u 18:00 Varaždin (Online) i Zabok (Online)
Prijava do: 08.09.2020. 23:59
Odjava do: 10.09.2020. 11:59

Programiranje - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi10
Kolokviji90
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 100.0 90 +
Kolokvij 2 100.0 100.0 90 +
Kolokvij 3 100.0 100.0 100.0 90 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Kolokviji 100 0 U terminu pojedinih vježbi studeni pišu kroz semestar 3 kolokvija putem kojih se provjerava njihovo cjelokupno znanje svog do tad obrađenog gradiva. Studenti na svakom kolokviju mogu ostvariti do 30 bodova.


Programiranje - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi10
Kolokviji90
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 90 +
Kolokvij 2 + 100.0 100.0 90 +
Kolokvij 3 + 100.0 100.0 100.0 90 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 10 0 Na dva nasumična predavanja se daje popis. Studenti koji su na oba popisa ostvaruju pravo na 10 dodatnih bodova.
Kolokviji 90 0 U terminu pojedinih vježbi studeni pišu kroz semestar 3 kolokvija putem kojih se provjerava njihovo cjelokupno znanje svog do tad obrađenog gradiva. Studenti na svakom kolokviju mogu ostvariti do 30 bodova.


Za izvanredne studente

1. Izvanredni studenti mogu pratiti nastavu zajedno s redovnim studentima. Ukoliko studenti žele ovaj model, trebaju o tome obavijestiti predmetnog nastavnika prije samog početka nastave te se samim time izjasniti da prihvaćaju i sve obveze koje proizlaze iz ovog modela a to su sve one obveze koje imaju i redovni studenti.

2. Izvanredni studenti mogu položiti predmet putem ispita koji se sastoji od:

a.  Praktičnog dijela ispita na računalu

b.  Usmenog dijela ispita

Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh