FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

smjer:
ak.god:
2015/2016
semestar:
2. semestar

2015/2016

5ECTSa

Stručni

PITUP Zabok v1.2

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
2. semestar
1. nastavna godina

Računovodstvo npp:46653

Engleski naziv

Accountancy

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Skozit Maja Predavanje 1 5 1
Seminar 2 5 1
Šestanj Perić Tanja Predavanje 2 5 1
Seminar 1 5 1
redovni rok
Datum: 29.04.2021.
Opis: u 16:00 Križevci (Online)
Prijava do: 26.04.2021. 23:59
Odjava do: 28.04.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 13.05.2021.
Opis: u 16:00 Križevci (Online)
Prijava do: 10.05.2021. 23:59
Odjava do: 12.05.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 27.05.2021.
Opis: u 16:00 Križevci (Online)
Prijava do: 24.05.2021. 23:59
Odjava do: 26.05.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 28.06.2021.
Opis: u 18:00
Prijava do: 25.06.2021. 23:59
Odjava do: 27.06.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 09.07.2021.
Opis: u 18:00
Prijava do: 06.07.2021. 23:59
Odjava do: 08.07.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 02.09.2021.
Opis: u 18:00
Prijava do: 30.08.2021. 23:59
Odjava do: 01.09.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 13.09.2021.
Opis: u 18:00
Prijava do: 10.09.2021. 23:59
Odjava do: 12.09.2021. 11:59

Računovodstvo - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2015/2016

Ciljevi kolegija Računovodstvo jesu upoznavanje s:

 • osnovnim konceptualnim okvirom financijskog računovodstva,
 • organizacijom i vođenjem poslovnih knjiga u praksi u sustavu dvojnog knjigovodstva,
 • sastavljanjem i interpretiranjem informacija iz temeljnih financijskih izvještaja i
 • značajem računovodstvenih informacija za upravljanje poslovanjem i donošenje poslovnih odluka

 

Studenti se moraju uključiti u sustav za e-učenje u prva dva tjedna izvođenja nastave.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokvij 140
Kolokvij 260
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Svaki student koji uz zadovoljenje uvjeta bodova po elementima praćenja ukupno ostvari 50 i više bodova može pristupiti upisu predložene ocjene.
Pravo na potpis stječe student koji ostvari 15 ili više bodova.


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Kolokvij 1 40 15 Kolokviji se sastoje od teorijskog i računskog dijela.
Teorijski dio sastoji se od:
- pitanja odabira jednog od ponuđenih odgovora kojima se ispituje razumijevanje gradiva,
- dopune pojmova koji nedostaju,
- kraćih i dužih otvorenih pitanja.
Računski dio sastoji se od više zadataka različitih razina složenosti.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Nema mogućnosti nadoknade.
Kolokvij 2 60 25 Kolokviji se sastoje od teorijskog i računskog dijela.
Teorijski dio sastoji se od:
- pitanja odabira jednog od ponuđenih odgovora kojima se ispituje razumijevanje gradiva,
- dopune pojmova koji nedostaju,
- kraćih i dužih otvorenih pitanja.
Računski dio sastoji se od više zadataka različitih razina složenosti.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Nema mogućnosti nadoknade.


LITERATURA:
Osnovna:

 1. Miko, L., Kukec, S., Računovodstvo, Tiva tiskara, Varaždin, 2008.
 2. Žager, K. et al, Osnove računovodstva: Računovodstvo za neračunovođe, HZRiFD Ekonomoski fakultet Zagreb, Zagreb 2007.

Dopunska:

 1. Belak, V. et al., Računovodstvo poduzetnika s primjerima knjiženja, RRiF-plus d.o.o., Zagreb 2012.
 2. Dražić-Lutinsky, I. et al, Računovodstvo, HZRiFD, Zagreb 2010.

 

ISHODI UČENJA
Nakon položenog predmeta studenti će biti u stanju:

 1. Razlikovati i prepoznati osnovne računovodstvene kategorije – imovina, obveze, kapital, prihodi i rashodi
 2. Razumjeti i primijeniti logiku dvojnog knjigovodstva na evidenciju knjigovodstvenih događaja
 3. Sastaviti pomoćne evidencije (analitička knjigovodstva kupaca/dobavljača, blagajnički izvještaj)
 4. Primijeniti i razumjeti različite metode utroška zaliha te njihov utjecaj na poslovni rezultat
 5. Razumjeti različite metode obračuna amortizacije te  njihov utjecaj na poslovni rezultat
 6. Razumjeti sadržaj temeljnih financijskih izvještaja
 7. Sastaviti pojednostavljene temeljne financijske izvještaje
 8. Razumjeti povezanost financijskih izvještaja
 9. Upotrijebiti računovodstvene informacije pri donošenju poslovnih odluka

 

ISPIT
Studenti koji putem kontinuiranog praćenja ne ostvare pozitivnu ocjenu ili ne prihvate ostvarenu pozitivnu ocjenu mogu pristupiti ispitu.
Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, provodi se na redovnim ispitnim rokovima.

Pismeni ispit se sastoji od:

 1. teorijskog dijela, u kojem se kroz niz kraćih pitanja provjerava studentovo poznavanje i razumijevanje određenih pojmova,
 2. računskog dijela u kojem se kroz 6-8 zadataka provjerava primjena znanja u konkretnim situacijama.

Za pozitivnu ocjenu potrebno je riješiti minimalno 50% teorijskog dijela i 50% računskog dijela pismenog ispita.

Usmeni dio ispita održava se nakon pozitivno riješenog pismenog dijela ispita.

Računovodstvo - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2015/2016

Ciljevi kolegija Računovodstvo jesu upoznavanje s:

 • osnovnim konceptualnim okvirom financijskog računovodstva,
 • organizacijom i vođenjem poslovnih knjiga u praksi u sustavu dvojnog knjigovodstva,
 • sastavljanjem i interpretiranjem informacija iz temeljnih financijskih izvještaja i
 • značajem računovodstvenih informacija za upravljanje poslovanjem i donošenje poslovnih odluka

 

Studenti se moraju uključiti u sustav za e-učenje u prva dva tjedna izvođenja nastave.


Izvanredni studenti mogu se uključiti u kontinuirano praćenje te tada za njih vrijede ista pravila i uvjeti kontinuiranog praćenja kao i za redovne studente.


LITERATURA:
Osnovna:

 1. Miko, L., Kukec, S., Računovodstvo, Tiva tiskara, Varaždin, 2008.
 2. Žager, K. et al, Osnove računovodstva: Računovodstvo za neračunovođe, HZRiFD Ekonomoski fakultet Zagreb, Zagreb 2007.

Dopunska:

 1. Belak, V. et al., Računovodstvo poduzetnika s primjerima knjiženja, RRiF-plus d.o.o., Zagreb 2012.
 2. Dražić-Lutinsky, I. et al, Računovodstvo, HZRiFD, Zagreb 2010.

 

ISHODI UČENJA
Nakon položenog predmeta studenti će biti u stanju:

 1. Razlikovati i prepoznati osnovne računovodstvene kategorije – imovina, obveze, kapital, prihodi i rashodi
 2. Razumjeti i primijeniti logiku dvojnog knjigovodstva na evidenciju knjigovodstvenih događaja
 3. Sastaviti pomoćne evidencije (analitička knjigovodstva kupaca/dobavljača, blagajnički izvještaj)
 4. Primijeniti i razumjeti različite metode utroška zaliha te njihov utjecaj na poslovni rezultat
 5. Razumjeti različite metode obračuna amortizacije te  njihov utjecaj na poslovni rezultat
 6. Razumjeti sadržaj temeljnih financijskih izvještaja
 7. Sastaviti pojednostavljene temeljne financijske izvještaje
 8. Razumjeti povezanost financijskih izvještaja
 9. Upotrijebiti računovodstvene informacije pri donošenju poslovnih odluka

 

ISPIT
Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela.

Pismeni ispit se sastoji od:

 1. teorijskog dijela, u kojem se kroz niz kraćih pitanja provjerava studentovo poznavanje i razumijevanje određenih pojmova,
 2. računskog dijela u kojem se kroz 6-8 zadataka provjerava primjena znanja u konkretnim situacijama.

Za pozitivnu ocjenu potrebno je riješiti minimalno 50% teorijskog dijela i 50% računskog dijela pismenog ispita.

Usmeni dio ispita održava se nakon pozitivno riješenog pismenog dijela ispita.

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh