FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

smjer:
ak.god:
2016/2017
semestar:
3. semestar

2016/2017

5ECTSa

Stručni

PITUP Zabok v1.2

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
3. semestar
2. nastavna godina

Baze podataka npp:50941

Engleski naziv

Databases

Katedra

Katedra za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti

Cilj kolegija

Cilj kolegija je da upozna studente s tehnologijom baza podataka i njenom primjenom u izradi poslovnih aplikacija.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Sadržaj predavanja

 • Uvod.
  Sadržaj predmeta. Literatura. Oblici nastave i ocjenjivanje. Sustav za upravljanje bazom podataka. Baza podataka. Arhitektura sustava za upravljanje bazom podataka. Pregled baza podataka: relacijske baze podataka, relacijsko/objektne baze podataka, temporalne baze podataka, poopćene relacijske baze podataka, deduktivne baze podataka, objektnoorijentirane baze podataka.
 • Komponente relacijskog modela podataka.
  Strukturalna komponenta relacijskog modela: relacijska shema, relacija, tabelarna reprezentacija relacije, jednakost relacija, semantika relacije. Integritetna komponenta relacijskog modela: zavisnosti u relacijskim bazama podataka, ključ relacijske sheme, entitetski integritet, vajski ključ, referencijali integritet. Operativna komponeta relacijskog modela: operatori modifikacije relacije (upisivanje sloga, brisanje sloga, ažuriranje sloga), relacijski operatori (unija, presjek razlika, projekcija, selekcija, prirodno spajanje, preimenovanje atributa, produkt, aktivni komplement, kvocijent), katalog relacijskih operatora, modul za optimalizaciju upita.
 • Pregled relacijskih upitnih jezika.
  Relacijska algebra. SQL. QUEL. QBE.
 • Uvod u SQL
  SQL kao standardni upitni jezik za relacijske i relacijsko/objektne sustave za upravljanje bazom podataka. Kreiranje baze podataka. Modifikacija baze podataka. Osnovni upiti. Kompleksni upiti. Pogledi (kreiranje pogleda, modifikacija pogleda, primjena pogleda). Primarni ključ. Indeksi ( primarni indeks, sekundarni indeks). Sigurnost baze podataka (sigurnost na razini sustava za upravljanje bazom podataka, sigurnost na razini objekata baze podataka). Transakcije (primjeri transakcija, valjana transakcija, kontrolni modul za izvršenje transakcija, uporedno izvršenje skupa transakcija, upravljaje transakcijama).
 • Oblikovanje baze podataka.
  Konceptualno oblikovanje baze podataka. ER modeliranje. UML modeliranje. Logičko oblikovanje baze podataka. Normalne forme. Transformacija konceptualnog modela u SQL. Fizičko oblikovanje baze podataka.
 • Izgradnja poslovne aplikacije.
  Upiti. Forme. Izvještaji. Grafovi.
 • Baze podataka i Web.
  Integracija baze podataka i interneta. Uvod u XML.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Vježbe: Uvod.
  Sadržaj laboratorijskih vježbi. Način rada i provjera znanja. Pregled sustava za upravljanje bazom podataka. Uvod u sustav za upravljanje bazom Access. Primjer baze podataka.
 • Elementi Accessa:
  tablica, upit, forma, izvještaj.
 • Kreiranje baze podataka.
  Kreiranje tablica, veza, upita, formi, izvještaja i makro modula.
 • Interakcija s drugim aplikacija.
  Povezivanje i ugrađivanje. Upisivanje novog objekta. Manipulacija objektima. Transferi (ABP prema drugim aplikacijama, druge aplikacije prema ABP).
 • Access i Web.
  Integracija Accessa i interneta. Primjena XML-a u povezivanju aplikacija.
 • Administriranje baze podataka.
  Uvod u sigurnost baze podataka. Enkripcija baze podataka. Zaključavanje baze podataka. Kompaktifikacija i obnova baze podataka.
 • Dinamička prezentacija podataka.
  Centralna tablica (kreiranje, modifikacija, filtriranje, formatiranje). Kreiranje centralnog grafa.
 • Izgradnja poslovne aplikacije.
  Primjer poslovne aplikacije. Postupak izgradnje poslovne aplikacije. Dokumentacija aplikacije.

Osnovna literatura

 • (O1) Predavanja (O2) Access 2002 [ili novija verzija]

Dopunska literatura

 • (D1) Mata-Toledo, R.A.; Cushman, P.K. Fundamentals of Relational Databases. Schaum’s Outline Series, McGraw-Hill, 2000.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Rabuzin Kornelije Laboratorijske vježbe 2 4 2
Predavanje 4 5 1
Seminar 1 2 1
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 18:00 online
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 04.09.2020.
Opis: u 16:00 Križevci (Online)
Prijava do: 01.09.2020. 23:59
Odjava do: 03.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 08.09.2020.
Opis: u 16:00 Sisak (Online)
Prijava do: 05.09.2020. 23:59
Odjava do: 07.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.09.2020.
Opis: u 18:00 online
Prijava do: 11.09.2020. 23:59
Odjava do: 13.09.2020. 11:59

Baze podataka - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2016/2017

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Projekt40
Kolokvij 130
Kolokvij 230
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 70.0 30.0 45 +
Kolokvij 2 + 10.0 20.0 70.0 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Projekt 40 0 Student mora samostalno izraditi aplikaciju u sustavu Microsoft Access te napisati seminarski rad koji predstavlja dokumentaciju za izrađenu aplikaciju. Pismeni dio seminarskog rada treba postaviti na sustav Moodle u predviđenom vremenu. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Kolokvij 1 30 0 Kolokvij se svodi na rješavanje zadataka, teoretska pitanja otvorenog tipa te pitanja kojima se ispituje razumijevanje sadržaja prezentiranih na predavanjima. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Kolokvij 2 30 Kolokvij se svodi na rješavanje zadataka, teoretska pitanja otvorenog tipa te pitanja kojima se ispituje razumijevanje sadržaja prezentiranih na predavanjima. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.


Baze podataka - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2016/2017

Izvanredni studenti mogu odabrati jedan od tri ponuđena  modela:

 1. Izvanredni studenti mogu se uključiti u nastavu zajedno s redovitim studentima; u tom slučaju moraju se (na početku semestra) obavezno javiti nastavniku te za njih vrijede ista pravila kao i za redovite studente.
 2. Ako izvanredni studenti ne mogu pohađati nastavu zajedno s redovitim studentima, ali bi se ipak htjeli uključiti u model kontinuiranog praćenja i izvršavanja obaveza (polaganje kolokvija, izrada seminara), moraju se (na početku semestra) obavezno javiti nastavniku.
 3. Ako izvanredni studenti nisu zainteresirani niti za jedan od prethodna dva modela kontinuiranog praćenja, onda predmet polažu putem ispita na redovnim (i izvanrednim) ispitnim rokovima. Da bi pristupili pismenom dijelu ispita, studenti moraju izraditi seminarski rad. Nakon položenog pismenog dijela ispita studenti pristupaju usmenom dijelu.

Literatura, način komunikacije, itd. isti su kao i za redovite studente.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Projekt40
Kolokvij 130
Kolokvij 230
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 70.0 30.0 45 +
Kolokvij 2 + 10.0 20.0 70.0 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Projekt 40 0 Student mora samostalno izraditi aplikaciju u sustavu Microsoft Access te napisati seminarski rad koji predstavlja dokumentaciju za izrađenu aplikaciju. Pismeni dio seminarskog rada treba postaviti na sustav Moodle u predviđenom vremenu. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Kolokvij 1 30 0 Kolokvij se svodi na rješavanje zadataka, teoretska pitanja otvorenog tipa te pitanja kojima se ispituje razumijevanje sadržaja prezentiranih na predavanjima. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Kolokvij 2 30 Kolokvij se svodi na rješavanje zadataka, teoretska pitanja otvorenog tipa te pitanja kojima se ispituje razumijevanje sadržaja prezentiranih na predavanjima. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh