FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

smjer:
ak.god:
2019/2020
semestar:
4. semestar

2019/2020

5ECTSa

Stručni

PITUP Zabok v1.2

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
4. semestar
2. nastavna godina

Menadžment npp:50952

Engleski naziv

Management

Katedra

Katedra za organizaciju

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Brčić Ružica Predavanje 6 5 1
redovni rok
Datum: 28.06.2021.
Opis: u 16:00
Prijava do: 25.06.2021. 23:59
Odjava do: 27.06.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 09.07.2021.
Opis: u 16:00
Prijava do: 06.07.2021. 23:59
Odjava do: 08.07.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 02.09.2021.
Opis: u 16:00
Prijava do: 30.08.2021. 23:59
Odjava do: 01.09.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 13.09.2021.
Opis: u 16:00
Prijava do: 10.09.2021. 23:59
Odjava do: 12.09.2021. 11:59

Menadžment - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2019/2020

UVODNE NAPOMENE:

 

  1. Za polaganje ispita preko kolokvija (tzv. predrok) potrebno je, uz redovito pohađanje nastave, ostvariti najmanje ocjenu dobar (3) iz prezentacije poslovnog slučaja te najmanje 2,5 boda iz svakog pojedinog od ukupno dva kolokvija.
  2. Konačna ocjena formira se kao kombinacija ocjena iz oba kolokvija te ocjene iz prezentacije poslovnog slučaja, pri čemu su važnije ocjene iz kolokvija (tj. one imaju veću težinu u određivanju konačne ocjene).

 

 

BODOVNA SKALA OCJENA


Od DoOcjena
02,4nedovoljan (1)
2,52,9dovoljan (2)
3,03,4dobar (3)
3,54,4vrlo dobar (4)
4,55,0odličan (5)

 


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 45 +
2. kolokvij + 20.0 80.0 45 + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima Na predavanjima se 5 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. 3 izostanka Ako student izostane:
• više od dva puta od ukupnog broja prozivki -> nema pravo na polaganje ispita preko kolokvija;
• više od tri puta od ukupnog broja prozivki -> nema pravo na potpis.
Prisustvovanje na seminarima Na seminarima se svaki puta obavlja provjera prisustvovanja. 5 izostanka Ako student izostane:
• više od tri puta -> nema pravo na polaganje ispita preko kolokvija;
• više od pet puta -> nema pravo na potpis.
Aktivnost na nastavi Studenti trebaju sudjelovati u diskusijama na nastavi (i na predavanja i na seminarskoj nastavi), tj. rješavati probleme ili kratke provjere razumijevanja netom obrađenog gradiva (aktivno prisustvovanje!).
Prezentacija poslovnog slučaja Svaki student početkom semestra odabire temu poslovnog slučaja koju, nakon što ju obradi, prezentira na seminarskoj nastavi u dogovorenom terminu. Sažetak pisan u Wordu (na dvije stranice) i prezentaciju u PowerPoint formatu student je dužan predati na sustav za e-učenje (Moodle) najkasnije 24 sata uoči termina prezentacije. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te uz gubitak prava na potpis povlači i disciplinsku odgovornost studenta (prijavu Stegovnom sudu Fakulteta). Iznimno, umjesto prezentacije poslovnog slučaja student može odraditi i neki drugi zadatak, u dogovoru s predmetnim nastavnikom. Ocjena dovoljan (2) Za polaganje ispita preko kolokvija potrebno je iz prezentacije poslovnog slučaja ostvariti najmanje ocjenu dobar (3).
1. kolokvij Izvodi se na polovici semestra. Sastoji se od pet pitanja koja pokrivaju obrađeno gradivo, od kojih svako nosi najviše jedan puni bod (ukupno najviše 5 bodova). Provodi se u obliku pismene provjere. Nema nadoknade niti ponavljanja kolokvija. Svaki oblik ili pokušaj prepisivanja za vrijeme provjere znanja strogo je zabranjen te uz gubitak prava na potpis povlači i disciplinsku odgovornost studenta (prijavu Stegovnom sudu Fakulteta).
2. kolokvij Izvodi se krajem semestra. Sastoji se od četiri pitanja koja pokrivaju gradivo obrađeno nakon 1. kolokvija te jednog pitanja iz gradiva 1. kolokvija, od kojih svako nosi najviše jedan puni bod (ukupno najviše 5 bodova). Mogu mu pristupiti samo oni studenti koji su na 1. kolokviju ostvarili najmanje 2,2 boda. Provodi se u obliku pismene provjere za sve studente koji imaju pravo pristupa. Predmetni nastavnik zadržava pravo da naknadno i usmeno ispita (ukoliko procjeni potrebnim) 30% studenata koji su na oba kolokvija ukupno ostvarili najmanje bodova, te da sukladno usmenoj provjeri korigira ukupnu ocjenu na više ili na niže. Nema nadoknade niti ponavljanja kolokvija. Svaki oblik ili pokušaj prepisivanja za vrijeme provjere znanja strogo je zabranjen te uz gubitak prava na potpis povlači i disciplinsku odgovornost studenta (prijavu Stegovnom sudu Fakulteta).


Menadžment - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2019/2020

Izvanredni studeni mogu odabrati jedan od dva modela praćenja:

1. Model A (obavezno prisustvovanje nastavi + prezentacija poslovnog slučaja + kolokviji): dolasci na nastavu (predavanja i seminarska nastava) su obavezni, te se praćenje rada na kolegiju izvodi na isti način kao i za redovne studente. Izvanredni studenti obavezni su sudjelovati u izradi i prezentaciji poslovnog slučaja i svih aktivnosti u okviru nastave kao ispunjenje uvjeta za izlazak na ispit. Za sve ostale detalje → vidi model praćenja za redovne studente!

 

2. Model B (pismeni i usmeni ispit): ovaj model nema elemente praćenja rada studenta, nego predviđa klasičnu provjeru znanja studenta na jednom od redovnih ispitnih rokova. S obzirom da se pri tome provodi detaljna provjera znanja iz cjelokupnog sadržaja kolegija (nakon položenog pismenog dijela slijedi dodatna usmena provjera), studenti koji se odluče za ovaj model nisu dužni ispuniti nikakve dodatne preduvjete za prijavu i pristup ispitu.

 

Izvanredni studenti koji se odluče za Model A trebaju predati izrađene materijale vezane uz analizu poslovnog slučaja u sustav za e-učenje najmanje 14 dana prije termina pisanja 1. kolokvija!

 

 

 

BODOVNA SKALA OCJENA


Od

DoOcjena
02,4nedovoljan (2)
2,52,9dovoljan (2)
3,03,4dobar (3)
3,54,4vrlo dobar (4)
4,55,0odličan (5)

 


Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh