FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

smjer:
ak.god:
2018/2019
semestar:
5. semestar

2018/2019

5ECTSa

Stručni

PITUP Zabok v1.2

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
5. semestar
3. nastavna godina

Multimedijski sustavi npp:50966

Engleski naziv

Multimedia Systems

Katedra

Katedra za razvoj informacijskih sustava

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Kliček Božidar Online aktivnosti ePITUP 2 5 1
Predavanje 1 5 1
Plantak Vukovac Dijana Laboratorijske vježbe 2 5 1
Online aktivnosti ePITUP 1 5 1
redovni rok
Datum: 28.06.2021.
Opis: u 18:00
Prijava do: 25.06.2021. 23:59
Odjava do: 27.06.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 09.07.2021.
Opis: u 18:00
Prijava do: 06.07.2021. 23:59
Odjava do: 08.07.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 02.09.2021.
Opis: u 18:00
Prijava do: 30.08.2021. 23:59
Odjava do: 01.09.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 13.09.2021.
Opis: u 18:00
Prijava do: 10.09.2021. 23:59
Odjava do: 12.09.2021. 11:59

Multimedijski sustavi - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2018/2019

Cilj kolegija:
Upoznati principe multimedije, način kreiranja i obrade medija, tehnologije i standarde, način na koji se pojedini mediji povezuju u cjelovitu aplikaciju željenih svojstava u primjeni, upoznati metode, tehnike i alate pomoću kojih se razvijaju multimedijske aplikacije, te steći teorijsku i praktičnu kompetenciju za primjenu istih.

Cilj vježbi:
Cilj vježbi je upoznati studente s problemima praktične primjene uređaja i programskih alata
namijenjenih multimediji, steći temeljnu kompetenciju za izradu, pohranu i obradu medija, te razvoj i upravljanje projektima primjene. Naročiti se naglasak daje na tehnike i programske alate, koji pojedine medije povezuju u jednu cjelinu, odnosno aplikaciju. Kroz vježbe studenti stječu znanja i vještine koje im omogućuju realizaciju vlastitog projekta primjene multimedije izradom multimedijske aplikacije, koji je jedan od uvjeta potrebnih za stjecanje ocjene.

NAČIN RADA:
Sve aktivnosti studenata bit će praćene i vrednovane, te će doprinositi ukupnom uspjehu na kolegiju "Multimedijski sustavi". Krajnji cilj je da svaki student kontinuiranim radom tijekom semestra prikupi što više bodova koji utječu na konačnu ocjenu iz kolegija na usmenom dijelu ispita. Bodovi se stječu kroz nastavne aktivnosti predavanja, vježbi, seminara, aktivnosti e-učenja te predaje projekta.

Stečeni bodovi vrijede samo za ispitne rokove u siječnju i veljači. Na ostalim ispitnim rokovima student je obvezan izaći na usmeni ispit.

 


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi15
Izrada i prezentiranje seminara5
Online aktivnosti: samoprocjena znanja5
Kolokviji40
Projekt35
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Studenti koji ne ostvare minimalno 50% bodova na kolokvijima (oba kolokvija zajedno) i/ili ne ostvare minimalo 50 bodova kroz kontinuirano praćenje, obavezni su pristupiti usmenom dijelu ispita. (Pismeni ispit se ne održava).
Student koji nije zadovoljan ocjenom stečenom temeljem prikupljenih bodova, također pristupa usmenom dijelu ispita.  


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 30 +
2. kolokvij + 100.0 30 +
Projekt + + 30 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 5 2 Na predavanjima se do 6 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su 2 izostanka. 3 izostanka Dodatni referat. Javiti se asistentici nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja 14. tjedna semestra. Zadnji dan 16. tjedna semestra
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama 5 3 Na svim laboratorijskim vježbama provjerava se prisustvovanje. Dozvoljena su 2 izostanka s lab vježbi koje nije potrebno opravdavati. 3 izostanaka Nema nadoknade prisustvovanja. Za 3 izostanka potrebno je priložiti liječničku potvrdu. Zadnji dan 16. tjedna semestra
Prisutvovanje na seminarima 5 2 Na svim seminarima provjerava se prisustvo. Moguće je izostati s jednog bloka seminara od ukupno tri. 2 izostanl
Izrada i prezentacija teme seminara 5 2 Redovni i izv. studenti obuhvaćeni kontinuiranim praćenjem u timu prezentiraju jednu od tema seminara objavljenih na ELF-u. Nije potrebno izrađivati seminarski rad.
Online aktivnosti: samoprocjena znanja 5 2 Rješavanje testova samoprocjene znanja na sustavu Moodle. Rješavanje testova samoprocjene znanjanamanje 3 dana prije ispitnog roka preduvjet je za izlazak na ispit. Zadnji dan 14. tjedna semestra
1. kolokvij 20 Rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje (klasičan ispit).
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
2. kolokvij 20 Rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje (klasičan ispit). Ili pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora i sl. na Moodle-u.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Projekt 40 3 Samostalni ili timski projekt čiju temu student treba prijaviti najkasnije do kraja 6. tjedna semestra. Student treba izraditi, dokumentirati i obraniti projekt. Projekt se brani u posebno objavljenim terminima u siječnju (kontinuirano praaćenje) ili za vrijeme ispitnog roka, o čemu će studenti biti obavješteni putem Moodla. Predaja projekta na sustav Moodle namanje 3 dana prije zakazanog termina obrane ili ispitnog roka preduvjet je za izlazak na ispit.


1. Predavanja

 • od studenta se očekuje aktivno pohađanje predavanja, koje će se evidentirati kroz bilježenje ukupnog broja dolazaka na predavanja (max 5 bodova)
 • znanje se provjera na 2 pismene provjere (kolokvija) iz gradiva prezentiranog na predavanjima,  vježbama te obuhvaćenog pojedinim cjelinama obvezne literature i skripte


2. Vježbe

 • laboratorijske vježbe izvode se na računalima u trajanju od 2 školska sata tjedno. Evidentira se i boduje dolazak na vježbe te uspješno riješen/izrađen zadatak.


3. Seminari

 • svi redovni i izvanredni studenti obuhvaćeni kontinuiranim praćenjem obavezni su u timu prezentirati temu seminarskog rada. Temu nije potrebno predati u obliku seminarskog rada. U slučaju nedovoljnog broja termina za prezentiranje seminara, studenti će biti uključeni u izradu rječnika na kolegiju ili u online aktivnosti na Moodle-u.


4. Aktivnost na nastavi i Moodlu

 • studenti mogu sudjelovati u diskusijama na seminarima, sudjelovati na forumima ili rješavati samoprocjene znanja itd.


5. Multimedijski projekt

 • student prijavljuje temu multimedijskog projekta na forumu kolegija i predaje inicijalni prijedlog dizajna projekta u 2. međurazdoblju. Prijedlog se prezentira na laboratorijskm vježbama (uvjet za dobivanje potpisa).
 • na kraju semestra student predaje cjeloviti projekt te prezentira i brani projekt u za to posebno određenim terminima nakon odslušanog kolegija. Projektni zadatak predaje se na Moodle i sastoji se od sljedećeg: multimedijske aplikacije u digitalnom obliku (CD/URL) i projektne dokumentacije oblikovane prema predlošku na Moodlu.
 • projektna dokumentacija sastoji se od opisa razvoja aplikacije prema metodologiji koja će se obraditi na predavanjima i seminarima
 • projekt se izrađuje u timu (2-3 studenta). Troje studenata u timu odobrit će se samo ako se radi o složenijem projektu s više uključenih multimedijskih elemenata (npr. samostalna izrada animacije i videa koji su uključeni u složeno web mjesto). Iznimno će se odobriti samostalna izrada projekta.
 • tema projektnog zadatka može biti jedna od slijedećih:
  • izrada prototipa ili demoa web mjesta neke organizacije,
  • redizajn web mjesta neke organizacije temeljen na smjernicama upotrebljivosti i pristupačnosti,
  • rad na stvarnom web ili multimedijskom projektu – temu i upute definirat će nastavnici na kolegiju
 • projekti moraju imati bitne karakteristike multimedijske aplikacije (mediji, interaktivnost). Naročito je važno staviti naglasak na neku od ovih komponenti: kreativnost, inovativnost, ozbiljnost obrade teme i umjetnička vrijednost.

 

Multimedijski sustavi - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2018/2019

Cilj kolegija:
Upoznati principe multimedije, način kreiranja i obrade medija, tehnologije i standarde, način na koji se pojedini mediji povezuju u cjelovitu aplikaciju željenih svojstava u primjeni, upoznati metode, tehnike i alate pomoću kojih se razvijaju multimedijske aplikacije, te steći teorijsku i praktičnu kompetenciju za primjenu istih.


Cilj vježbi:
Cilj vježbi je upoznati studente s problemima praktične primjene uređaja i programskih alata
namijenjenih multimediji, steći temeljnu kompetenciju za izradu, pohranu i obradu medija, te razvoj i upravljanje projektima primjene. Naročiti se naglasak daje na tehnike i programske alate, koji pojedine medije povezuju u jednu cjelinu, odnosno aplikaciju. Kroz vježbe studenti stječu znanja i vještine koje im omogućuju realizaciju vlastitog projekta primjene multimedije izradom multimedijske aplikacije, koji je jedan od uvjeta potrebnih za stjecanje ocjene.


NAČIN RADA:

Za izvanredne studente na raspolaganju su dva modela rada: Model A i Model B

 

Model A - za izvanredne studente koji žele ostvariti ocjenu kroz kontinuirano praćenje vrijede ista pravila i uvjeti kontinuiranog praćenja kao i za redovne studente (vidi uvjete praćenja za redovne studente).
Model B - za izvanredne studente koji zbog poslovnih obveza ne mogu steći ocjenu kroz kontinuirano praćenje vrijede pravila definirana u nastavku.

 


Student se unutar prva tri tjedna nastave mora javiti predmetnom nastavniku i na ELF-u odabrati model praćenja.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Online aktivnosti: zadaće s laboratorijskih vježbi5
Online aktivnosti: samoprocjena znanja5
Projekt35
Usmeni ispit55
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


PREDUVJETI ZA IZLAZAK NA ISPIT

 1. Dolazak na barem jedne konzultacije kod doc.dr.sc. Dijane Plantak Vukovac (najkasnije u početnoj fazi izrade projekta).
 2. Aktivnosti na Moodlu -  student treba sudjelovati na forumima i ostalim aktivnostima na Moodlu te ostvariti najmanje 5 bodova na e-kolegiju. Aktivnosti na Moodlu potrebno je odraditi najkasnije 3 dana prije ispitnog roka.:

  ·  izraditi zadatke s vježbi koje su označene za model B i predati rješenja na sustav (max 5 bodova)

  ·  riješiti dva testa iz samoprocjene znanja (max 5 bodova)

 3. Izrada multimedijskog projekta
 • student prijavljuje temu multimedijskog projekta na forumu kolegija najkasnije 10 dana prije ispitnog roka.

 • projektni zadatak predaje se na Moodle i sastoji se od sljedećeg: multimedijske aplikacije u digitalnom obliku (CD/URL) i projektne dokumentacije oblikovane prema predlošku na Moodlu. Projektna dokumentacija sastoji se od opisa razvoja aplikacije prema metodologiji koja će se obraditi na predavanjima i seminarima.

 • projekt se izrađuje samostalno ili u timu (2-3 studenta). Troje studenata u timu odobrit će se samo ako se radi o složenijem projektu s više uključenih multimedijskih elemenata (npr. samostalna izrada animacije i videa koji su uključeni u složeno web mjesto).
 • tema projektnog zadatka može biti jedna od slijedećih:
  • izrada prototipa ili demoa web mjesta neke organizacije,
  • redizajn web mjesta neke organizacije temeljen na smjernicama upotrebljivosti i pristupačnosti,
  • rad na stvarnom web ili multimedijskom projektu – temu i upute definirat će nastavnici na kolegiju
 • projekti moraju imati bitne karakteristike multimedijske aplikacije (mediji, interaktivnost). Naročito je važno staviti naglasak na neku od ovih komponenti: kreativnost, inovativnost, ozbiljnost obrade teme i umjetnička vrijednost.
 • dokumentaciju projekta potrebno je predati na ELF-u najkasnije 5 dana prije ispitnog roka. Prilikom predaje projekta potrebno se javiti na e-mail asistentice radi dogovora termina obrane projekta.


USMENI ISPIT
Ispitu smiju pristupiti studenti koji su ispunili sve preduvjete za izlazak na ispit. Na usmenom ispitu brani se projekt te odgovara na pitanja iz teorije prezentirane na predavanjima i vježbama, te iz skripti.

 


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh