FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

smjer:
ak.god:
2019/2020
semestar:
6. semestar

2019/2020

4ECTSa

Stručni

PITUP Zabok v1.2

Program Obavezan
PITUP PITUP Ne
6. semestar
3. nastavna godina

Modeliranje i primjena skladišta podataka npp:50984

Engleski naziv

Modelling and Application of Data warehouses

Katedra

Katedra za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti

Cilj kolegija

Cilj predmeta

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Sadržaj predavanja

 • Uvod.
  Osnovni pojmovi. Operativna baza podataka, skladište podataka (DW), OLAP sustavi, ETL, poslovna inteligencija, poslovna pravila. Razlika između operativne baze podataka i skladišta podataka.
 • ER model.
  Modeliranje skladišta podataka. Praktične preporuke kojih se dobro pridržavati u samom procesu prevođenja operativne baze podataka u skladište podataka. Generički model skladišta podataka. Izgradnja skladišta podataka (entity, star i snowflake modeli). Faze ETL-a.
 • Integracija i distribuiranost podataka.
  Integracija različitih izvora podataka. ODBC. Provjera kvalitete podataka (atributi istog imena, neodgovarajući primarni ključevi, nepostojanje podataka, itd.) i načini kako se oni mogu riješiti.
 • Pojam dimenzije.
  Razumijevanja dimenzija; %22fact table%22 i %22dimension table%22. Dimenzijsko modeliranje. Pojam i značaj zrnatosti.
 • Analiza pojedinih svojstava
  Analiza pojedinih svojstava (redundancija, normalizacija) te njihove (ne)poželjnosti u samom skladištu.
 • Planiranje i upravljanje projektom
  Planiranje i upravljanje projektom uvođenja i izgradnje skladišta podataka. Faze informatičkog projekta: planiranje, analiza, prikupljanje korisničkih zahtjeva, modeliranje, implementacija i održavanje. Razlozi izgradnje skladišta podataka. Troškovi projekta i opravdavanje istih. Poboljšanje poslovanja – poslovna inteligencija.
 • OLAP.
  Vrste OLAP-a. Pojam kocke. OLAP vs. SQL. Kreiranje jednostavnih i složenih upita. Detaljna usporedba obje tehnologije.
 • Izrada izvještaja.
  Kreiranje jednostavnijih izvještaja. Provođenje analiza (ekonomske, financijske, itd.). Funkcije min, max, stddev, variance, roll-up, drill down, itd. Kreiranje konteksta (universa). Pohrana sumarnih upita.
 • Otkrivanje znanja i rudarenje podataka.
  Otkrivanje znanja i rudarenje podataka. Sigurnost i privatnost. Efekti primjene skladišta podataka. Optimizacija.
 • Primjeri iz prakse
  Primjeri iz prakse – prezentacija i analiza pojedinih primjera iz prakse.
 • Pregled alata
  Pregled alata – uz alat koji bi se koristio na vježbama (Business Objects), biti će dan i kratak pregled preostalih dostupnih alata koji se mogu koristiti u istu svrhu. Analiza studentskih projekata.

Osnovna literatura

 • Inmon, W.H. Building the Data Warehouse. 4th edition, Wiley, 2005.
 • Khan, A. Data Warehousing 101: Concepts and Implementation. Khan Consulting and Publishing, 2003.

Dopunska literatura

 • Kimball, R.; Ross, M. The Data Warehouse Toolkit: The Complete Guide to Dimensional Modeling. 2nd Edition John Wiley and Sons, 2002.
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh