FOI nastava
FOI logo

Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava v2.0, ak.god. 2016/2017

3. semestar

Kod Naziv Nastavnici Obavezan Ects
80904 Završni specijalistički rad
30
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh